Behandlingar


KranioSakral behandling

Den kraniosakrala behandlingen jag ger dig är en manuell ”low velocity teknik” som utvecklats ur osteopatin.

Så här sker behandlingen

Du är alltid påklädd under behandlingen. När du kommer till mig den första gången får du redogöra för din sjukdomshistoria och vad du har varit med om i livet. Det är till stor hjälp för mig att ha kunskap om det som kan ha en inverkan på dina nuvarande symtom.

Jag arbetar enbart med mina händer och med mycket lätt tryck mot din kropp. Jag gör så för att kunna avläsa de små rörelser som åstadkoms av flödescykler och eventuella vävnadsstörningar eller vävnadsrestriktioner i din kropp.

Efter behandlingen tar vi en kort pratstund då jag ger dig en behandlingsförklaring, prognos och rekommendation.

Vad är kraniosakral terapi

I en frisk kropp har vätskerörelserna en viss jämn rytm. En rytm som inom osteopatin kallas för en tryckförändring av gensvarsspänning. Den känns vanligast mellan kraniet, fogleder och korsben.

Den amerikanske osteopatiske läkaren William G. Sutherland utforskade på 1900-talet den kraniosakrala mekaniken. Dr. Sutherlands hypotes var att hjärnan, ryggmärgen, hjärnhinnorna och korsbenet med sin vätska utgör ett eget slutet system och att detta system har sina egna kraniosakrala vätskeflödescykler av ryggmärgsvätska.

Den kraniosakrala behandlingen återställer detta system i kroppen.

I den kraniosakrala grundläran så uttalades det redan på tidigt 1930-tal att behandlingen påverkar främst fem områden:

  1. Centrala nervsystemet
  2. Ryggmärgsvätskan
  3. Olika hinnor i hjärnan och ryggraden
  4. Kraniets ledstrukturer
  5. Korsbenets rörelse i förhållande till höfterna

Behandlingen som jag ger dig är mycket varsam och syftar till att assistera kroppen till självläkning.

Numera har kunskapen också utvidgats till så mycket mer än kranium, ryggrad och korsben. Idag finns en kunskap och förståelse för hur man kan återställa spänningstillstånd i alla kroppsvävnader. Muskler, leder, ryggkotor, organ via bindväv (fascia). Det finns också detaljerad kunskap om hur alla strukturer är sammanlänkande med bindväv.

I USA och England har relaterade studier och dokumentation visat att denna terapiform kan ha en god effekt på en persons fysiska, emotionella och mentala hälsa. Sedan 1900-talet har kraniosakral behandling utvecklats till en medicinsk behandlingsmetod i USA och England.

Den kraniosakrala terapin kan även ha en emotionell och mental effekt. Varje människa är unik och har sin egen levnadshistoria som kan innehålla emotionella upplevelser vilka kan ha tagit sig uttryck i form av ångest, oro och ängslan. Klienterna upplever ibland en positiv reaktion även på dessa problem i form av en känsla av lugn, bättre sömn, lägre stressnivå med mera.